Skip to main content

Apor značenje

šta znači Apor

Na latinici: Definicija i značenje reči Apor (fr. apport prinos, ulog)trgovina: doprinos jednog lica u neko preduzeće u stručno} spremi, nepokretnostima ili pokretno-stima, ali ne u gotovom novcu;pravo: imanje doneto u brak.

Reč Apor sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. аппорт принос, улог) трг. допринос једног лица у неко предузеће у стручно} спреми, непокретностима или покретно-стима, али не у готовом новцу; прав. имање донето у брак.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a