Skip to main content

Aporetičan značenje

šta znači Aporetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aporetičan (od grčke reči: a-poreutos) zabranjen, nedopušten

Reč Aporetičan napisana unazad: aporetičan i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-пореутос) забрањен, недопуштен

Slično: 
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a