Skip to main content

Aporetičar značenje

šta znači Aporetičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aporetičar (od grčke reči: aporetikos) onaj koji sumnja, skeptičar.

Reč Aporetičar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. апоретикос) онај који сумња, скептичар.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a