Skip to main content

Aporetika značenje

šta znači Aporetika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aporetika (od grčke reči: arogeb biti u nedoumici, kolebati se, aporos neprohodan) fil. „veština" raspravljanja o problemima a da se pri tom ne želi da se pošto-poto dođe do njihovog rešenja; metod da se problemi pre njihovog teorijskog obrađivanje i nezavisno od mogućih rešenja čisto sami u sebi ispituju, da se nepojamno od pojamnog odvoji, da se teškoće i protivrečnosti datih fenomena radi njih samih ističu.

Reč Aporetika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. арогеб бити у недоумици, колебати се, апорос непроходан) фил. „вештина" расправљања о проблемима а да се при том не жели да се пошто-пото дође до њиховог решења; метод да се проблеми пре њиховог теоријског обрађивање и независно од могућих решења чисто сами у себи испитују, да се непојамно од појамног одвоји, да се тешкоће и противречности датих феномена ради њих самих истичу.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a