Skip to main content

Aporija značenje

šta znači Aporija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aporija (od grčke reči: aporia) zbunjenost, bespomoćnost, nejasnoća; logična teškoća; sumnjiva (ili: sporna) stvar.

Reč Aporija napisana unazad: aporija i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апориа) збуњеност, беспомоћност, нејасноћа; логична тешкоћа; сумњива (или: спорна) ствар.

Slično: 
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a