Skip to main content

Aport! značenje

šta znači Aport!

Na latinici: Definicija i značenje reči Aport! (fr. apporte) daj ovamo, donesi! (kod obučenih pasa).

Reč Aport! sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. аппорте) дај овамо, донеси! (код обучених паса).


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a