Skip to main content

Aportirati značenje

šta znači Aportirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aportirati (latinski apportare,od francuske reči: apporter) doneti, donositi, prinositi, naročito kod obučenih pasa.

Reč Aportirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аппортаре, фр. аппортер) донети, доносити, приносити, нарочито код обучених паса.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a