Skip to main content

Apostilator značenje

šta znači Apostilator

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostilator (od latinske reči: apostillator) pisac beležaka sa strane ili ispod teksta.

Reč Apostilator sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. апостиллатор) писац бележака са стране или испод текста.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a