Skip to main content

Apostolicitet značenje

šta znači Apostolicitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostolicitet (od latinske reči: apostolicitas)teologija: saglasnost prave Hristove crkve satakozvani: čistim učenjem apostola.

Reč Apostolicitet sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. апостолицитас) теол. сагласност праве Христове цркве са тзв. чистим учењем апостола.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a