Skip to main content

Apostolicizam značenje

šta znači Apostolicizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostolicizam (od grčke reči: apostolos) sistem neograničene crkvene vlasti.

Reč Apostolicizam napisana unazad: mazicilotsopA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. апостолос) систем неограничене црквене власти.

Slično: 
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a