Skip to main content

Apostolski značenje

Šta znači Apostolski


Apostolski

latinica:

Definicija i značenje reči Apostolski (od grčke reči: apostolos) koji potiče od apostola, koji odgovara učenju apostola;

Reč Apostolski napisana unazad: ikslotsopa

Apostolski se sastoji od 10 slova.

sta je Apostolski

Slično:
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedin...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a