Skip to main content

Apostrof značenje

šta znači Apostrof

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostrof (od grčke reči: apostrophos)gramatika: znak kojim se obeležena da je jedan samoglasnik ispušten (-).

Reč Apostrof sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апостропхос) грам. знак којим се обележена да је један самогласник испуштен (-).


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a