Skip to main content

Apostrofa značenje

šta znači Apostrofa

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostrofa (od grčke reči: apostrophe odvraćanje, otklanjanje, pribegavanje) retorika: 1. figura u kojoj govornik ili pisac iznenadno zastane u svom izlaganju i obrati se nekoj ličnosti, bilo prisutno j ili odsutno], ili nekoj stvari; 2. figura kojom se neko obraća odsutnim licima ili stvarima koje zamišlja kao žive, npr.: Jao, majko moja! — Posestrimi goru i planinu, Bogom sestro, goro i planino; 3. bog. zbijanje protoplazme i hlorofilnih zrnaca na ćelijskim zidovima susednim sa drugim ćelijama; 4.figurativno: ukor, grdnja.

Reč Apostrofa sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апостропхе одвраћање, отклањање, прибегавање) рет. 1. фигура у којој говорник или писац изненадно застане у свом излагању и обрати се некој личности, било присутно ј или одсутно], или некој ствари; 2. фигура којом се неко обраћа одсутним лицима или стварима које замишља као живе, нпр.: Јао, мајко моја! — Посестрими гору и планину, Богом сестро, горо и планино; 3. бог. збијање протоплазме и хлорофилних зрнаца на ћелијским зидовима суседним са другим ћелијама; 4. фиг. укор, грдња.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a