Skip to main content

Apostrofirati značenje

šta znači Apostrofirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostrofirati (od grčke reči: apo-strepho odvratiti, okrenuti)gramatika: označiti apostrofom da je u nekoj reči ispušten samoglasnik ili suglasnik; osloniti nekog življim, oštrijim tonom; u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu;figurativno: ukoriti, grditi.

Reč Apostrofirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-стрепхо одвратити, окренути) грам. означити апострофом да је у некој речи испуштен самогласник или сугласник; ослонити неког живљим, оштријим тоном; у говору одједном се обратити коме или чему; фиг. укорити, грдити.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a