Skip to main content

Apotanazija značenje

šta znači Apotanazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apotanazija (od grčke reči: aro, thanatos smrt) potpun prestanak života, nesumnjiva smrt.

Reč Apotanazija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аро, тханатос смрт) потпун престанак живота, несумњива смрт.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a