Skip to main content

Apoteka značenje

šta znači Apoteka

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoteka (od grčke reči: apotheke, apotithemi ostaviti na stranu, skloniti, sačuvati) radnja (ili: trgovina) lekovima; kutija u kojoj se drže lekovi; npr. kućna, putnička apoteka.

Reč Apoteka sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апотхеке, апотитхеми оставити на страну, склонити, сачувати) радња (или: трговина) лековима; кутија у којој се држе лекови; нпр. кућна, путничка апотека.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a