Skip to main content

Apotekar značenje

šta znači Apotekar

Na latinici: Definicija i značenje reči Apotekar (od grčke reči: apotheke) stručno lice koje ima prava da sprgvlja lekove po lekarskim receptima; trgovac lekovima.

Reč Apotekar sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апотхеке) стручно лице које има права да спргвља лекове по лекарским рецептима; трговац лековима.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a