Skip to main content

Apotema značenje

šta znači Apotema

Na latinici: Definicija i značenje reči Apotema (od grčke reči: apo-tithemi)geometrija: linija upravio povučena iz središta pravilnog mnogougaonika na jednu njegovu stranu; hen. nerastvorljiv talog koji se obrazuje u biljnim ekstraktima izloženim vazduhu.

Reč Apotema sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-титхеми) геом. линија управио повучена из средишта правилног многоугаоника на једну његову страну; хен. нерастворљив талог који се образује у биљним екстрактима изложеним ваздуху.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a