Skip to main content

Apoteoza značenje

šta znači Apoteoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoteoza (od grčke reči: ar , theos bog) uzdizanje umrlog junaka il! velikog čoveka do božanstva; obožavanje, veličanje.

Reč Apoteoza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ар , тхеос бог) уздизање умрлог јунака ил! великог човека до божанства; обожавање, величање.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a