Skip to main content

Apoteozirati značenje

šta znači Apoteozirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoteozirati (od grčke reči: aro, theos) uzdizati do božanstva, obožavati, veličati.

Reč Apoteozirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аро, тхеос) уздизати до божанства, обожавати, величати.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a