Skip to main content

Apoterapija značenje

šta znači Apoterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoterapija (od grčke reči: aro, therapefa) ned. potpuno izlečenje, produženje lečenja i posle bolesti.

Reč Apoterapija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аро, тхерапефа) нед. потпуно излечење, продужење лечења и после болести.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a