Skip to main content

Apotropejon značenje

šta znači Apotropejon

Na latinici: Definicija i značenje reči Apotropejon (od grčke reči: apotropaion) amajlija, sredstvo za zaštitu od nesreće, uroka islično:

Reč Apotropejon sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апотропаион) амајлија, средство за заштиту од несреће, урока и сл.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a