Skip to main content

Apozitiv značenje

šta znači Apozitiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Apozitiv (latinski arropege priložiti, appositi-vum) gran. pridev koji stoji uz imenicu kao apozicija, npr.: Dete bolesno mora da leži, Čovek pošten ne bi to nikad uradio.

Reč Apozitiv sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. арропеге приложити, аппосити-вум) гран. придев који стоји уз именицу као апозиција, нпр.: Дете болесно мора да лежи, Човек поштен не би то никад урадио.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a