Skip to main content

Apozitivan značenje

šta znači Apozitivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apozitivan (od latinske reči: appositivus) gran. koji stoji kao dodatak, kao apozicija.

Reč Apozitivan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аппоситивус) гран. који стоји као додатак, као апозиција.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a