Skip to main content

Ara značenje

šta znači Ara

Na latinici: Definicija i značenje reči Ara (latinski aga) oltar, žrtvenik.

Reč Ara sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (лат. ага) олтар, жртвеник.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a