Skip to main content

Araba značenje

šta znači Araba

Na latinici: Definicija i značenje reči Araba (tur. araba) orijentalska kola na dva točka, naročito za žene

Reč Araba napisana unazad: abarA i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. араба) оријенталска кола на два точка, нарочито за »сене

Slično: 
Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a