Skip to main content

Arahnologija značenje

šta znači Arahnologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arahnologija (od grčke reči: arachne, logfa)zoologija: nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će biti vreme; araneologija.

Reč Arahnologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. арацхне, логфа) зоол. наука о пауцима; вештина да се по паучини предвиди какво ће бити време; аранеологија.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a