Skip to main content

Arahnolog značenje

šta znači Arahnolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Arahnolog (od grčke reči: arachne, logos) poznavalac (ili: proučavalac) pauka; araneolog

Reč Arahnolog sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. арацхне, логос) познавалац (или: проучавалац) паука; аранеолог


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a