Skip to main content

Arahnoide značenje

šta znači Arahnoide

Na latinici: Definicija i značenje reči Arahnoide (od grčke reči: arachne, eidos) pl.zoologija: v. arahnide.

Reč Arahnoide sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. арацхне, еидос) пл. зоол. в. арахниде.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a