Skip to main content

Arahnoida značenje

šta znači Arahnoida

Na latinici: Definicija i značenje reči Arahnoida (od grčke reči: arachne, eidos vid, oblik) zool. paučinaste moždana opna.

Reč Arahnoida sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. арацхне, еидос вид, облик) зоол. паучинасте мождана опна.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a