Skip to main content

Arabeska značenje

šta znači Arabeska

Na latinici: Definicija i značenje reči Arabeska (ital. arabesco) l.slikarstvo: ukras u arapskom stilu, zapravo slike iz biljnog sveta, pošto je Arapima vera zabranjiva-la da slikaju ljude i životinje; fantastične linije u slikarstvu; 2. u baletu: figura kad igrač(ica) stoji na jednoj nozi.

Reč Arabeska sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. арабесцо) л. слик. украс у арапском стилу, заправо слике из биљног света, пошто је Арапима вера забрањива-ла да сликају људе и животиње; фантастичне линије у сликарству; 2. у балету: фигура кад играч(ица) стоји на једној нози.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a