Skip to main content

Arabicitet značenje

šta znači Arabicitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Arabicitet (od latinske reči: arabicitas) suština, osobenost, i poznavanje arapskog jezika, arapske književnosti i dr.

Reč Arabicitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. арабицитас) суштина, особеност, и познавање арапског језика, арапске књижевности и др.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a