Skip to main content

Arabizam značenje

šta znači Arabizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Arabizam osobenost arapskog jezika; reč uzeta iz arapskog jezika.

Reč Arabizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: особеност арапског језика; реч узета из арапског језика.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a