Skip to main content

Arabotedesko značenje

šta znači Arabotedesko

Na latinici: Definicija i značenje reči Arabotedesko (ital. arabotedesco arapsko-- nemački) mešavina mavarskog, rimskog i gotskog stila u slikarstvu i vajarstvu.

Reč Arabotedesko sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. аработедесцо арапско-- немачки) мешавина маварског, римског и готског стила у сликарству и вајарству.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a