Skip to main content

Arahnodaktilija značenje

šta znači Arahnodaktilija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arahnodaktilija (od grčke reči: arachne, daktylos prst) ned. prekomerna dužina prstiju na ruci i nozi.

Reč Arahnodaktilija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. арацхне, дактyлос прст) нед. прекомерна дужина прстију на руци и нози.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a