Skip to main content

Arahnoditis značenje

šta znači Arahnoditis

Na latinici: Definicija i značenje reči Arahnoditis (od grčke reči: arachne)medicina: zapaljenje paučinaste moždane opne; arahnitis.

Reč Arahnoditis sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. арацхне) мед. запаљење паучинасте мождане опне; арахнитис.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a