Skip to main content

Arancivi značenje

šta znači Arancivi

Na latinici: Definicija i značenje reči Arancivi (ital. arancini) pl. male, osušene i pošećerene naranče.

Reč Arancivi sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. аранцини) пл. мале, осушене и пошећерене наранче.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a