Skip to main content

Aranžer značenje

šta znači Aranžer

Na latinici: Definicija i značenje reči Aranžer (fr. arrangeur) upravljač, uređi-vač, priređivač, udešavač.

Reč Aranžer sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. аррангеур) управљач, уређи-вач, приређивач, удешавач.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a