Skip to main content

Aratura značenje

šta znači Aratura

Na latinici: Definicija i značenje reči Aratura (latinski aratura) rad na njivi pod kuluk (u srednjem veku).

Reč Aratura sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аратура) рад на њиви под кулук (у средњем веку).


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a