Skip to main content

Are angina značenje

šta znači Are angina

Na latinici: Definicija i značenje reči Are angina (latinski ars antiqua) stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja HP do početka XIV v.

Reč Are angina sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. арс антиqуа) стара уметност; муз. музички стил који се развио у Паризу од краја ХП до почетка XИВ в.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a