Skip to main content

Are značenje

šta znači Are

Na latinici: Definicija i značenje reči Are (latinski ars) umetnost, veština; zanat, posao; teorija (ili: osnov) umetnosti ili nauke.

Reč Are sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (лат. арс) уметност, вештина; занат, посао; теорија (или: основ) уметности или науке.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a