Skip to main content

Aretologija značenje

šta znači Aretologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aretologija (od grčke reči: arete vrlina, logia) fil. nauka (ili učenje) o vrlini, deo etike

Reč Aretologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. арете врлина, логиа) фил. наука (или учење) о врлини, део етике


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a