Skip to main content

Aretirati značenje

šta znači Aretirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aretirati (fr. arreter) zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustavljati; uhapsiti, zatvoriti, uzapti-ti, staviti zabranu na.

Reč Aretirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. арретер) зауставити, заустављати, задрхтати, задржавати; обуставити, обустављати; ухапсити, затворити, узапти-ти, ставити забрану на.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a