Skip to main content

Are silogistika značenje

šta znači Are silogistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Are silogistika (latinski ars syllogistica) srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku.

Reč Are silogistika sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. арс сyллогистица) средњовековни назив за Аристотелову логику.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a