Skip to main content

Areal značenje

šta znači Areal

Na latinici: Definicija i značenje reči Areal (od latinske reči: areale) oblast na kojoj je neka biljna ili životinjska vrsta (rod islično:) rasprostranjena na Zemlji.

Reč Areal sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нлат. ареале) област на којој је нека биљна или животињска врста (род и сл.) распрострањена на Земљи.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a