Skip to main content

Arena

Šta znači Arena


Arena značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Arena (latinski arena) borilište posuto peskom, poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana; figurativno: poprište, polje borbe, rada i sl.

Reč Arena napisana unazad: anera

Arena se sastoji od 5 slova.

sta je Arena

Slično:
Šta znači Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Šta znači Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja...
Šta znači Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu ...
Šta znači Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili na...
Šta znači Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Šta znači Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustavit...