Skip to main content

Arena značenje

šta znači Arena

Na latinici: Definicija i značenje reči Arena (latinski arena) borilište posuto peskom, poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana;figurativno: poprište, polje borbe, rada i sl.

Reč Arena sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. арена) борилиште посуто песком, поприште борбе и игара у циркусу (амфитеатру) код Римљана; фиг. поприште, поље борбе, рада и сл.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a