Skip to main content

Arenacija značenje

šta znači Arenacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arenacija (od latinske reči: arenatio)medicina: kupanje u pesku, peščano kupatilo.

Reč Arenacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. аренатио) мед. купање у песку, пешчано купатило.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a