Skip to main content

Arenda značenje

šta znači Arenda

Na latinici: Definicija i značenje reči Arenda (od latinske reči: arrenda) zakup zemljišta, ugovor o davanju zemljišta u zakup.

Reč Arenda sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. арренда) закуп земљишта, уговор о давању земљишта у закуп.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a