Skip to main content

Arendar značenje

šta znači Arendar

Na latinici: Definicija i značenje reči Arendar (od latinske reči: arrendarius) onaj koji daje zemljište u zakup.

Reč Arendar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. аррендариус) онај који даје земљиште у закуп.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a