Skip to main content

Arendator značenje

šta znači Arendator

Na latinici: Definicija i značenje reči Arendator (od latinske reči: arrendator) zakupac zemljišta.

Reč Arendator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. аррендатор) закупац земљишта.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a